Twitter Facebook Youtube

Мандат

Давање савета премијеру о питањима у вези са заједницама, укључујући следеће

Координација у погледу питања везаних за заједнице, укључујући следеће

Оцењивање политике о питањима повезаним са заједницама, укљуцујуци следеце

Решавање практичних потреба заједница

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com