Twitter Facebook Youtube

Контакт

Адреса: Зграда Владе, Трг Мајке Терезе бб


Кабинет Премијера


Канцеларија за питања заједница


тел: +381 /0/ 38 200 14 032


Електронска адреса: zck-kpz-grants@rks-gov.net

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com