Twitter Facebook Youtube

Заједнице

У овом делу, сазнаћете више о косовским заједницама, укључујучи и њихову географску распрострањеност, културу, веру, језик и главна питања са којима се суочавају, као и законски и институционални оквир за заштиту права заједница.

Поред  тога , можете пронаћи сва релевантна докуманта , укључујући законе, стратегије и програме Владе, као и друге публикације о косовским заједницама.Садржај ове секције је преузет из Европског центра за питања заједница. Фондови који су на располагању су из Федералног департмана за иностране послове Швајцарске.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com