Twitter Facebook Youtube

Визија и Мисија

Визија

Посетом делу за Заједнице Косовске заједнице уживају основна права и слободе гарантоване свим грађанима националним законским оквиром Републике Косово, као и додатна права која им омогућавају да очувају свој идентитет и културу и да се у потпуности интегришу у косовско друштво.


Мисија

Мисија Канцеларије за питања заједница (КПЗ) је да допринесе координацији Владиних напора на спровођењу националног законског оквира за права заједница и да омогући да Владине политике и активности на адекватан начин задовоље потребе и интересе заједница.

КПЗ помаже Влади у дефинисању и спровођењу одговарајућих политика у на јединствен и кохерентанначин, путем анализе, давања савета, подршке у формулисању политике, интерне контроле и праћења даљег рада. Такође стратешки користити своја средства како би задовољила потребе заједница.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com