Twitter Facebook Youtube

Законодавство

Сви појединци у Републици Косово имају једнака права на заштиту својих основних људских права. Та права обухватају, на пример, општу заштиту од дискриминације, основно право на живот, слободу изражавања и окупљања као и многа друга права.

Међутим, може да се догоди да припадници мањинских заједница на Косову не могу да уживају та основна права на исти начин на која их ужива већинско становништво. На пример, иако је слобода изражавања једно од универзалних права, она губи сваки смисао ако припадници неке заједнице имају само право да се изражавају на неком језику који не разумеју. Према томе, заједницама су потребна додатна права да би заиста имали фер шансе.

Права заједница на Косову загарантована су низом примарних и секундарних законских прописа, међу којима су најважнији Устав Републике Косово и свеобухватни Закон о заштити и унапређењу права заједница и њихових припадника на Косову (03/Л-047), у даљем тексту Закон о заједницама, при чему оба ова највиша акта покривају права заједница у ширем смислу. Поред тога, донети су посебни закони који детаљније уређују конкретна питања, међу којима су Закон о образовању у општинама Републике Косово (03/Л-068), Закон о употреби језика (02/Л37), Закон о локалној самоуправи (03/Л-040), Закон о културном наслеђу (02/Л-88) и Закон о специјалним заштитним зонама (03/Л-039).

Овај део наше интернет презентације има за циљ да пружи јасан и темељан преглед законских права заједница и њихових припадника. Права су представљена по основу појединачних питања при чему је нагласак стављен на најважније одредбе.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com