Twitter Facebook Youtube

Упознавање и информисање јавности

Канцеларија за питања заједница упознаје јавност већинских и невећинских заједница и пружа информације о питањима која се тичу заједница.

Када се обраћа невећинским заједницама, циљ Канцеларије је двострук:

1. Како би повећала информисаност припадника заједница о њиховим правима и о одговорностима различитих институција за остваривање тих права, Канцеларија за питања заједница сматра да је укључивање невећинских заједница у праћење и спровођење њихових права од стране Владе, суштински допринос за обезбеђење поштовања права заједница. Свест и знање невећинских заједница о својим правима је предуслов за надзирање и праћење рада Владе од стране самих заједница.

2. Повећање поверења припадника заједница у Владу
Давањем непосредних информација заједницама о Владиним активностима чији је циљ унапређење и заштита права заједница, Канцеларија за питања заједница жели да повећа видљивост Владиних активности које се тичу заједница, што ће такође утицати и на повећање поверења заједница у Владу.

Када се ради о већинској заједници, Канцеларија за питања заједница спроводи активности са циљем повећања информисаност припадника већинске заједнице о идентитетима невећинских заједница, као и конкретним проблемима са којима се оне суочавају у свакодневном животу. Циљ је да се негују толеранција и разумевање између заједница.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com