Twitter Facebook Youtube

Партнери

Саветодавна природа Канцеларије за питања заједница у односу на извршну власт, њена улога координатора у питањима заједница и њен допринос упознавању и информисању ширег грађанства о питањима и правима заједница, захтевали су успостављање снажног партнерства, интерно унутар Владе, као и екстерно, са граданским друштвом и медународном заједницом.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com