Twitter Facebook Youtube

Израда и оцењивање спровођења законских прописа и политика

Канцеларија за питања заједница одговорна је да прати и утиче да се при изради закона и политика поштују и интегришу права и интереси заједница.

Република Косово сада пролази кроз интензиван процес писања примарног законодавства да би се заменили сви УНМИК-ови прописи косовским законима, као и да би се обезбедила компатибилност правног оквира са комунитарним правом (ацqуис цоммунаутаирес). Канцеларија тежи да обезбеди да се у целокупном процесу поштују и имају у виду права и интереси заједница. Како би остварила те циљеве, Канцеларија за питања заједница анализира годишњу законску стратегију и годишње планове рада ресорних министарстава и учествује у раду радних група формираних за писање закона и подзаконских аката који се тичу заједница. Канцеларија даје коментаре и предлоге радним групама у циљу обезбеђења доследности правног оквира са одредбама Устава, важећим међународним инструментима на Косову, на основу Закона о унапређењу и заштити права заједница и њихових припадника, као и секторских закона.

Када се ради о оцени, Канцеларија врши редовне анализе утицаја и адекватности закона и политика на решавању питања која се тичу заједница. Канцеларија за питања заједница кроз непосредне контакте са заједницама, праћење извештаја медија и анализу публикација из различитих извора, утврђује питања која су у датом тренутку битна за заједнице, врши даљу анализу и даје препоруке у циљу решавања неке ситуације, коју потом упућује премијеру или надлежним Владиним органима. Поред тога, Канцеларија једном годишње врши детаљно истраживање – анализу политика у неком одређеном сектору заштите права заједница. Анализе политика представљају основу за даље залагање за израду или измену закона или политике.


Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com