Twitter Facebook Youtube

Историјат

Нову Канцеларију за питања заједница најавио је премијер у свом обраћању Савету безбедности у јануару 2008. године.
 
Тело које постоји при Канцеларији премијера и које даје савете у погледу питања заједница првобитно је добило мандат на основу Уредбе бр. 2001/19 о извршном огранку Привремених институција самоуправе на Косову, која је опуномоћила Саветодавну канцеларију за заједнице при Канцеларији премијера. Мандат те Канцеларије састојао се у праћењу, ревидирању и обавештавању, као и у предлагању смерница политике у погледу права и интереса заједница. Та Канцеларија обављала је своју функцију при Канцеларији премијера али је затим, после његовог формирања, премештена у Министарство за заједнице и повратак. При МЗП, Канцеларија за питања заједница служила је као координационо тело које је промовисало интегрисан и свеобухватан приступ заштити невећинских заједница.
 
Идеја о једној канцеларији за координацију рада у вези питања која се тичу заједница, поново се јавља 2006. године и тада је била уврштена као предлог за оснивање јединице за координацију при Канцеларији премијера у првим нацртима Оквирног косовског документа о заштити права заједница. Тај документ је представљао основ за позицију косовске делегације у вези са питањима заједница у процесу преговора о статусу. Било је замишљено да та јединица координира активности од значаја за заједнице и то у свим одговарајућим Владиним телима, да оцењује делотворност мера које су предузимале појединачне агенције и да подстиче пријем међународне помоћи у погледу програма за заједнице. Међутим, концепт такве јединице за координацију није био уврштен у коначну верзију Оквирног документа која је била предата Мартију Ахтисарију.

С обзиром на растућу напетост која је пратила проглашење независности и недостатак конкретних активности које би предузимала постојећа тела на решавању питања која су од значаја и важна за заједнице, почетком 2008. године премијер је покренуо иницијативу да се у већој мери посвети тим тим питањима, и оснује Канцеларију за питања заједница.

Конкурси
Категорија
All
Билтен

Пројекат финансиран од стране Канцеларије за питања заједница

www.posaonakosovu.com