Twitter Facebook Youtube

Sanela Sadikovic

Visoki službenik za javno informisanje

Oktobra 2010 godine  g-đica Sadiković počela je sa radom  u Kancelariji za pitanja zajednica (KPZ) u okviru Kancelarije Premijera.

Održavanjem baze podataka i sistema arhive u kancelariji, pružanjem administrativne podrške svim članovima osoblja KPZ, posebno njihovu prepisku, organizovanje celokupne  logistike za sastanke i manifestacije, kao i mnoge druge zadatke, g-đica Sadiković omogućava lake i efikasne aktivnosti KPZ.

Marta meseca 2012 g-đica Sadiković je dobila imenovanje za poziciju više službenice za javno informisanje.

G-đica. Sadiković  rođena je 12. oktobra 1987 godine, u Mitrovici. Radila je dugo kao novinar na Radio Televiziji Mitrovica, kao urednik vesti na bošnjačkom jeziku  i kao moderator nekih emisija na albanskom jeziku. Takođe  je bila i  dopisnik Radio-televizije Kosova (RTK), dopisnik televizije Hayat u Bosni, napisala je mnoge članke za bošnjački list, Saff, u Bosni, kao i za italijanski list  A.S.V.I. u Italiji.

Diplomirala je na Fakultetu primenjenih nauka u Peći, i poseduje diplomu Bačelor u oblasti poslovnog upravljanja. Trenutno, gđica Sadiković prati  master studije na Univerzitetu u Prištini, Ekonomski fakultet.

E-mail: sanela.sadikovic@rks-gov.net
Tel: +381 (0) 38/200 14 032

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com