Twitter Facebook Youtube

Mandat

Davanje saveta premijeru o pitanjima u vezi sa zajednicama, uključujući sledećeKoordinacija u pogledu pitanja vezanih za zajednice, uključujući sledeće


Ocenjivanje politike o pitanjima povezanim sa zajednicama, ukljucujuci sledeceRešavanje praktičnih potreba zajednica

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com