Twitter Facebook Youtube

Odeljak Zajednice

U ovom delu, saznaćete više  o kosovskim zajednicama, uključujuči i njihovu geografsku rasprostranjenost, kulturu, veru, jezik i glavna pitanja sa kojima se suočavaju, kao i zakonski i institucionalni okvir za zaštitu prava zajednica.

Pored toga , možete pronaći sva relevantna dokumanta , uključujući zakone, strategije i programe Vlade, kao i druge publikacije o kosovskim zajednicama.Sadržaj ove sekcije je preuzet iz Evropskog centra za pitanja zajednica. Fondovi koji su na raspolaganju su iz Federalnog departmana za inostrane poslove Švajcarske.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com