Twitter Facebook Youtube

Vizija i Misija

Vizija

Kosovske zajednice uživaju osnovna prava i slobode garantovane svim građanima nacionalnim zakonskim okvirom Republike Kosovo, kao i dodatna prava koja im omogućavaju da očuvaju svoj identitet i kulturu i da se u potpunosti integrišu u kosovsko društvo.

Misija

Misija Kancelarije za pitanja zajednica (KPZ) je da doprinese koordinaciji Vladinih napora na sprovođenju nacionalnog zakonskog okvira za prava zajednica i da omogući da Vladine politike i aktivnosti na adekvatan način zadovolje potrebe i interese zajednica.

KPZ pomaže Vladi u definisanju i sprovođenju odgovarajućih politika u na jedinstven i koherentannačin, putem analize, davanja saveta, podrške u formulisanju politike, interne kontrole i praćenja daljeg rada. Takođe strateški koristiti svoja sredstva kako bi zadovoljila potrebe zajednica.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com