Twitter Facebook Youtube

Upoznavanje i informisanje javnosti

Kancelarija za pitanja zajednica upoznaje javnost većinskih i nevećinskih zajednica i pruža informacije o pitanjima koja se tiču zajednica.

Kada se obraća nevećinskim zajednicama, cilj Kancelarije je dvostruk:

1. Kako bi povećala informisanost pripadnika zajednica o njihovim pravima i o odgovornostima različitih institucija za ostvarivanje tih prava, Kancelarija za pitanja zajednica smatra da je uključivanje nevećinskih zajednica u praćenje i sprovođenje njihovih prava od strane Vlade, suštinski doprinos za obezbeđenje poštovanja prava zajednica. Svest i znanje nevećinskih zajednica o svojim pravima je preduslov za nadziranje i praćenje rada Vlade od strane samih zajednica.

2. Povećanje poverenja pripadnika zajednica u Vladu
Davanjem neposrednih informacija zajednicama o Vladinim aktivnostima čiji je cilj unapređenje i zaštita prava zajednica, Kancelarija za pitanja zajednica želi da poveća vidljivost Vladinih aktivnosti koje se tiču zajednica, što će takođe uticati i na povećanje poverenja zajednica u Vladu.

Kada se radi o većinskoj zajednici, Kancelarija za pitanja zajednica sprovodi aktivnosti sa ciljem povećanja informisanost pripadnika većinske zajednice o identitetima nevećinskih zajednica, kao i konkretnim problemima sa kojima se one suočavaju u svakodnevnom životu. Cilj je da se neguju tolerancija i razumevanje između zajednica.


Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com