Twitter Facebook Youtube

Kancelarija za pitanja zajednica potpisala sporazume sa nevladinim organizacijama

17.07.201215:42

U ime Kancelarije premijera/Kancelarije za pitanja zajednica, 13. jula, direktor g-din Srđan Popović, potpisao je sporazume sa dole pomenutim organizacijama, o dodeli finansijskih sredstava za sprovođenje projekata.

U okviru programa Zaštita i unapređenje prava i interesa nevećinskih zajednica  (ZUPINZ), Kancelarija za pitanja zajednica otvorila je 18. aprila 2012. godine otvorila poziv za dostavljanje predloga projekata nevladinih organizacija. Poziv je bio otvoren do 8. maja i do tada je Kancelarija primila 98 predloga projekata. Nezavisna Komisija koja je bila oformljena kako bi pregledala i ocenila projekte, donela je odluku, da u skladu sa ciljevima i kriterijumima programa ZUPINZ, kao i budžetom izdvojenim za finansiranje projekata nevladinih organizacija, finansijska sredstva dodeli sledećim organizacijama:

1.Centre for Peace and Tolerance
Cultural Echo – Enhancing activities of the Alternative Cultural Centre

2. Naš  Dom
“Rešenja za probleme ugroženih grupa: mladi, žene, osobe sa invaliditetom”

3.Centar za depolitizaciju kosovskog društva,,CDKD,,
Formiranje FORUM GRUPE za izradu strategije održivog  razvoja  zajednica u opštini KAMENICA

4. Sekcija Žena Obilića / Ženski Odbor za ljudska prava

„Učešće građana u odlučivanju’  Učestvujem –Doprinosim „

5. NVO ,, Slobodna produkcija  ,,
,,APEL ZA ZABORAVLJENE”

6. 3E Institut

ODRŽIVI  EKONOMSKI  RAZVOJ I POVEĆANJE ZAPOSLENOSTI U  DECENTRALIZOVANIM OPŠTINAMA NA KOSOVU

7. Serbian Democratic Youth

Jazz Connection

8. Roma and Ashkalia Documentation Centre – RADC

Paradalimi i Migrimit ilegal nё mesin e komuniteteve romё, ashkali dhe egjiptian nё Kosovё

9. Nvo Edukator
Mladi u obrazovanju na bosanskom jeziku, kvalitet i odgovornost

10. NVO  SUNCE- NVO VIOLETE

Se bashku drejt te ardhmes-Bashkpunimi nderetnik-garance per te ardhmeri Europiane

11. Udruženje Crnogoraca „Lovćen“
Edukacija  dece povratničkih porodica na području opština Istok, Klina i Peć

12. Sportsko Društvo Mašinski Park S.D.M.P

Edukacija i razvoj  fudbalskih škola na Kosovu

13. Udruženje Kosovskih Crnogoraca "MATICA"
CRNOGORAC BEZ STRAHA - Primena zakona 03/L-47 o Zaštiti i promovisanju prava zajednica na Kosovu

14.Bosnjacki Savjet Kosova BSK

Uzmi stvar u svoje ruke

15. „Komunikacija za razvoj društva“

„Prava za sve“

16. Medija centar

17. NVO „EkoProgram Kosova“
Uključivanje žena u politički život opštine Parteš-Pasjane

18. NVO D – PRESS
Zbatimi i drejtë i ligjeve – avancon komunitetet pakicë

19. Udruženje “Nena Tereze”-Priština
“Politikat Lokale ne Komunat Multietnike”- Komuna Viti,Vushtrri dhe Istog

20. “Uluslararası Sanatla Uyanmak Festivali”-USUF

Festivali i 10. ndërkombëtar ” Zgjimi Me Art”

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com