Twitter Facebook Youtube

Javni pozi za plan sprovođenja Mere 9 za ekonomski oporavak

13.10.202013:45

Javni pozi za plan sprovođenja Mere 9 za ekonomski oporavak

 

 

U skladu sa Vladinim Programom ekonomskog oporavka (PEO), Kancelarija za pitanja zajednica pri Kancelariji Premijera pripremila je detaljan plan sprovođenja ovih mera sa fokusom na nevećinske zajednice.

Ovaj plan sadrži konkretne ciljeve, način sprovođenja Mere 9 („poboljšanje života nevećinskih zajednica i njihovog ekonomskog preporoda“), kao i jasne kriteriume za korisnike, uslove prijavljivanja i format komisije za procenu, sprovođenje i praćenje postupaka za realizaciju mera.

U cilju ekonomskog oporavka  od posledica izatvane padnemijom virusa COVID-19, Kancelarija za pitanja zajednica će sprovesti konkurs za nevladine organizacije i mala preduzeća sa fokusom na sledeće ciljeve:

 

Cilj 1: Pružanje osnovnih životnih potrpština najugroženijim licima iz redova nevećinskih zajednica

 

Lot 1.Dostava paketa sa osnovnim životnim namirnicama najugroženijim licima;

                       Dostava paketa sa osnovnim higijenskim priborom najugroženijim licima.

 

Cilj 2: Ublažavanje ekonomskih posledica malim preduzećima izazvanim panedmijom virusa COVID-19 

 

Lot 2 Finansijska pomoć za mala preduzeća i porodične biznise koji su pretrpeli teže   

          posledice izazvane virusom COVID-19. Pomoć pri zapošljavanju radnika iz redova nevećinskih zajednica.

 

Cilj 3: Ponuda gerontoloških usluga osobama iz nevećinskih zajednica.

 

Lot 3 Pomoć napuštenim, bolesnim i starijim osobama u vidu gerontoloških usluga  

          gde je ujedno predviđena i psihološka pomoć;

 

 

Kancelarija za pitanja zajednica će navedene ciljeve postići kroz javni poziv za dostavljanje predloga projekata za nevladine organizacije i mala preduzeća, koja će sprovoditi aktivnosti na teritoriji Kosova.

Plan za sprovođenje Mere 9 za ekonomski oporavak odobren je na sednici Vlade, 07.10.2020.

Početak primene aktivnosti koje predlažu nevladine organizacije i mala preduzeća biće najkasnije do kraja 2020. godine.

Opšti kriterijumi za korisnike, uslove prijavljivanja, kao i format Komisije za procenu, sprovođenje i praćenje postupka za realizaciju mera, nalaze u prilogu ovog poziva.

 

 

Svu neophodnu dokumentacija za apliciranje NVO možete preuzeti ovde

Svu neophodnu dokumentacija za apliciranje malih biznisa možete preuzeti ovde

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com