Twitter Facebook Youtube

Partneri

Savetodavna priroda Kancelarije za pitanja zajednica u odnosu na izvršnu vlast, njena uloga koordinatora u pitanjima zajednica i njen doprinos upoznavanju i informisanju šireg građanstva o pitanjima i pravima zajednica, zahtevali su uspostavljanje snažnog partnerstva, interno unutar Vlade, kao i eksterno, sa gradanskim društvom i medunarodnom zajednicom.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com