Twitter Facebook Youtube

Izrada i ocenjivanje sprovođenja zakonskih propisa i politika

Kancelarija za pitanja zajednica odgovorna je da prati i utiče da se pri izradi zakona i politika poštuju i integrišu prava i interesi zajednica.

Republika Kosovo sada prolazi kroz intenzivan proces pisanja primarnog zakonodavstva da bi se zamenili svi UNMIK-ovi propisi kosovskim zakonima, kao i da bi se obezbedila kompatibilnost pravnog okvira sa komunitarnim pravom (acquis communautaires). Kancelarija teži da obezbedi da se u celokupnom procesu poštuju i imaju u vidu prava i interesi zajednica. Kako  bi ostvarila te ciljeve, Kancelarija za pitanja zajednica analizira godišnju zakonsku strategiju i godišnje planove rada resornih ministarstava i učestvuje u radu radnih grupa formiranih za pisanje zakona i podzakonskih akata koji se tiču zajednica. Kancelarija daje komentare i predloge radnim grupama u cilju obezbeđenja doslednosti pravnog okvira sa odredbama Ustava, važećim međunarodnim instrumentima na Kosovu, na osnovu  Zakona o unapređenju i zaštiti prava zajednica i njihovih pripadnika, kao i  sektorskih zakona.

Kada se radi o oceni, Kancelarija vrši redovne analize uticaja i adekvatnosti zakona i politika na rešavanju pitanja koja se tiču  zajednica. Kancelarija za pitanja zajednica kroz neposredne kontakte sa zajednicama, praćenje izveštaja medija i analizu publikacija iz različitih izvora, utvrđuje pitanja koja su u datom trenutku bitna za zajednice, vrši dalju analizu i daje preporuke u cilju rešavanja neke situacije, koju potom  upućuje premijeru ili nadležnim Vladinim organima. Pored toga, Kancelarija jednom godišnje vrši detaljno istraživanje – analizu politika u nekom određenom sektoru zaštite prava zajednica. Analize politika predstavljaju osnovu za dalje zalaganje za izradu ili izmenu zakona ili politike.Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com