Twitter Facebook Youtube

Istorijat

Novu Kancelariju za pitanja zajednica najavio je premijer u svom obraćanju Savetu bezbednosti u januaru 2008. godine.

Telo koje postoji pri Kancelariji premijera i koje daje savete u pogledu pitanja zajednica prvobitno je dobilo mandat na osnovu Uredbe br. 2001/19 o izvršnom ogranku Privremenih institucija samouprave na Kosovu, koja je opunomoćila Savetodavnu kancelariju za zajednice pri Kancelariji premijera.

Mandat te Kancelarije sastojao se u praćenju, revidiranju i obaveštavanju, kao i u predlaganju smernica politike u pogledu prava i interesa zajednica.

Ta Kancelarija obavljala je svoju funkciju pri Kancelariji premijera ali je zatim, posle njegovog formiranja, premeštena u Ministarstvo za zajednice i povratak. Pri MZP, Kancelarija za pitanja zajednica služila je kao koordinaciono telo koje je promovisalo integrisan i sveobuhvatan pristup zaštiti nevećinskih zajednica.

Ideja o jednoj kancelariji za koordinaciju rada u vezi pitanja koja se tiču zajednica, ponovo se javlja 2006. godine i tada je bila uvrštena kao predlog za osnivanje jedinice za koordinaciju pri Kancelariji premijera u prvim nacrtima Okvirnog kosovskog dokumenta o zaštiti prava zajednica.

Taj dokument je predstavljao osnov za poziciju kosovske delegacije u vezi sa pitanjima zajednica u procesu pregovora o statusu.   Bilo je zamišljeno da ta jedinica koordinira aktivnosti od značaja za zajednice i to u svim odgovarajućim Vladinim telima, da ocenjuje delotvornost mera koje su preduzimale pojedinačne agencije i da podstiče prijem međunarodne pomoći u pogledu programa za zajednice.  Međutim, koncept takve jedinice za koordinaciju nije bio uvršten u konačnu verziju Okvirnog dokumenta koja je bila predata Martiju Ahtisariju.

S obzirom na rastuću napetost koja je pratila proglašenje nezavisnosti i nedostatak konkretnih aktivnosti koje bi preduzimala postojeća tela na rešavanju pitanja koja su od značaja i važna za zajednice, početkom 2008. godine premijer je pokrenuo inicijativu da se u većoj meri posveti tim tim  pitanjima, i osnuje  Kancelariju za pitanja zajednica.

Konkursi
Kategorija
All
Bilten

Projekat podrzan od strane Kancelarije za pitanja zajednica

www.posaonakosovu.com