Twitter Facebook Youtube

Sanela Sadikovic

Zyrtare e Lartë për Informim Publik

Në tetor të vitit 2010, znj. Sadikovic filloi punën në Zyrën për Çështje të Komuniteteve (ZÇK) në kuadër të Zyrës së Kryeministrit.

Përmes mirëmbajtjes së bazës së të dhënave dhe sistemit të arkivës në zyrë, ofrimit të përkrahjes administrative për të gjithë pjesëtarët e personelit të ZÇK, në veçanti për korrespondencën e tyre, organizimin e të gjithë logjistikës për takime dhe evenimente, si dhe shumë detyra të tjera përkrahëse, znj. Sadikovic siguron veprimtari të lehtë dhe efikase të ZÇK-së.

Në mars të vitit 2012 znj. Sadikovic është emruar si Zyrtare e Lartë për Informim Publik.

Znj. Sadikovic ka lindur më 12 tetor 1987, në Mitrovicë. Ka punuar një kohë të gjat si gazetare në Radio Televizionin e Mitrovicës si redaktore e lajmeve në gjuhën boshnjake, dhe moderatore të disa emisioneve në gjuhen shqipe. Po ashtu ka qen edhe korrespodente per Radio Televizionin e  Kosovës (RTK), korrespodente për Televizionin Hayat në Bosnje, ka shkruar shume artikull për gazeten boshnjake ,,Saff,, në Bosnje, si dhe per gazeten italiane A.S.V.I në Itali.

Ajo ka përfunduar studimet në Fakultetin e Shkencave të Biznesit në Pejë dhe ka diplomë Baçelor në Administrim Biznesi. Aktualisht, znj. Sadikovic është duke ndjekur studimet Master në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Ekonomik.

E-mail: sanela.sadikovic@rks-gov.net
Tel: +381 (0) 38/200 14 032

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com