Twitter Facebook Youtube

Mandati

Këshillon Kryeministrin për çështjet e komuniteteveKoordinon çështjet e komuniteteve


 


Vlerëson politikën në çështjet e komuniteteve
Adreson nevojat praktike të komuniteteveKonkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com