Twitter Facebook Youtube

Kontakti

Adresa: Ndërtesa e Qeverisë Sheshi: Nëna Terezë, p.n.


Zyra e Kryeministrit


Zyra për Çështje të Komuniteteve


Tel: +381 /0/ 38 200 14 032

Email: [email protected]

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com