Twitter Facebook Youtube

Komunitetet

Në konsultim me këtë seksion ju do të mësoni për komunitetet e Kosovës, duke përfshirë shtrirjen e tyre gjeografike, kulturën, fenë, gjuhën dhe çështjet kryesore me të cilat ballafaqohen, si dhe kornizën ligjore dhe institucionale për mbrojtjen e të drejtave të komunitetit. 

Përveç kësaj, ju mund t’i gjeni të gjitha dokumentet përkatëse, përfshirë ligjet, strategjitë dhe programet qeveritare, si dhe botime të tjera mbi komunitetet e Kosovës.

Përmbajtja e këtij seksioni është mundsuar nga Qendra Evropiane për Çështje të Pakicave. Fondet në dispozicion janë nga Departamenti Federal i Punëve të Jashtme të Zvicrës. 
 

Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com