Twitter Facebook Youtube

Sektorët

Në bazë te mandatit që ka, veprimtaria e Zyrës për Çështje të Komuniteteve përfshin katër fusha. Në linkun më poshtë do të gjeni një shpjegim të shkurtër mbi mënyrën se si Zyra për Çështje të Komuniteteve zbaton mandatin e vet brenda këtyre katër fushave, si dhe informata specifike  mbi të kaluarën dhe të tashmen për aktivitetet që lidhen  me secilën nga këto çështje.


Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com