Twitter Facebook Youtube

Partnerët

Natyra këshilluese e Zyrës për Çështje të Komuniteteve në ekzekutiv, roli i saj si koordinatore për çështje të komuniteteve, si dhe kontributi i saj për çështjet e komunitetit dhe të drejtave të qytetarëve kërkon sigurimin e partneritetit të fortë brenda vendit, brenda dhe jashtë qeverisë, me shoqërinë civile dhe me komunitetin ndërkombëtar. Konkurse
Kategoria
All
Buletinet - 2013

Projekti i finansuar nga Zyre per Çeshtje te Komuniteteve

www.posaonakosovu.com